-8,5° hade vi i morse och det blåser kallt och otrevligt, så dagen gör skäl för sitt gotländska namn, Massgaistdagen.

Massgaistn är känd från visan som har samma melodi som ”Vårvindar friska”, och så kan man ju också kalla den pinande blåsten i mars månad.

Fösök nu att sjunga Massgaistn på melodin Vårvindar friska!

Massgaistn veinar, slängar u peinar
augu u åriu fulle mä snåi.
Kyldi i teiar hatar u kleiar,
leiktånnar värkar, dei mouar tåi.
Nasar bleir raude, åirsnapar bla
fingrar jär steiv, fast hanklar jär pa.
Vaim kund´nå ane att en sleik mane
vöir skudde fa av mass.

Hynsi di streikar, häör vöir än keikar
hittar vöir int`ett aindeste ägg.
Konar bleir seine, minstingen meine,
kogubben gar mä eis ei sitt skägg.
Kyldi intränggar, värmen gar äut,
källinggar klagar: ”Vid´n jär släut!”
Sitar u spinnar, snoren han rinnar,
snortappen fraus till eis.

Bani ei stäuu kräupar till gräuu,
tråistar int` äut för massgaistn kald.
Äurvädre rasar, snåien sum pasar
störtar fran himlen. Päukar ei vald
ynskes ma snåi u mysslingen fäul,
sum vöir har drats mä ände sein jaul.
Massgaistn keilar, aldri han veilar,
mysslingen gär så mä.


I dag är det dags att börja redovisa Veckans vårtecken hos Humlebacken, där man kan gå in och se hur våren fortskrider i vårt avlånga land. Just i dag känns det som allt annat än vår, men jag har ju haft med vårtecken tidigare här i bloggen, så visst finns det vårtecken trots kylan. Snödroppar och vintergäck bryr sig inte om massgastn.


Det här fotot tog jag i en täppa här på Odvalds på hemvägen från dagens sjukgymnastik.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...