Välkommen till 2007 års julkalender där samtliga svar på frågorna finns att hitta på min hemsida.
Det är bara att följa hjälplänken. Lycka till!2 december
15 december
3 december
7 december
9 december
20 december
8 december
14 december
10 december
19 december
21 december
13 december
4 december
18 december
22 december
5 december
24 december
16 december
23 december
11 december
12 december
1 december
17 december
6 decemberKalendrar som jag öppnar: Lena, Pia, Pellispricken, Mia, Gunnar, Anki, Cecilia

Facit och namn på de som varit duktiga och svarat rätt