Julläsning

ADVENT


Vinden susar i advent
och vårt första ljus blir tänt.
Barn som har det svårt i världen,
Gud bevare dem på färden.

Mörkret tätnar i advent
och vårt andra ljus blir tänt.
Gud bevare dem som gråter,
låt dem le och leka åter

Kölden biter i advent
och vårt tredje ljus blir tänt.
Gud bevare alla frusna,
ge dem värme, låt det ljusna

Julen nalkas i advent
och vårt fjärde ljus blir tänt.
På Guds lille son vi tänker,
när de fyra ljusen blänker

Britt G. Hallquist

LUCIA

Lucia – legend och historia

Lucia anses ha varit en historisk person och datumen för hennes födsel år 283 och hennes död år 303 är sannolika. I Luciatraditionen ingår många element som smält samman till en helhet. Hon är blandning av både Sankt Nikolaus, julbocken, Jesusbarnet och Lucifer, menar traditionsforskarna.

Legender och berättelser om Lucia går tillbaka till antiken och staden Syrakusa år 283 efter Kristus. Då föddes Lucia i en adlig och välbärgad familj. Fadern var av romerskt ursprung men dog tidigt och Lucia uppfostrades av sin mor Euthycia. Moderns namn antyder att hon hade grekiskt påbrå. Lucia ville helst av allt förbli jungfru och leva ett helgat liv i Guds tjänst. Modern Euthycia hade lidit av en svår sjukdom i många år och hon blev övertalad att företa en pilgrimsfärd till Catania där helgonet Agatas grav fanns. Pilgrimsfärden och besöket vid den helige Agatas grav botade henne. I glädjen över att ha blivit botad gick Euthycia med på Lucias önskan om att skänka all egendom till de fattiga.

Fästmannen hämnades Enligt tidens sed hade Lucia blivit bortlovad som fästmö. Den blivande fästmannen kände sig lurad på den hemgift han hade väntat sig. Han insåg nu att Lucia var kristen. Det här var under den tid då den romerska kejsaren Diolectanius förföljde de kristna. Fästmannen angav Lucia som kristen för myndigheterna. Enligt legenden stack Lucia då ut sina ögon eftersom hon tänkte att det var hennes vackra ögon som fått fästmannen att intressera sig för henne. För sin trohets skull belönade Gud Lucia genom att genast ge henne tillbaka ögonen.

Lucia prövas För att pröva om Lucia var kristen anmodades hon nu av prefekten i Syrakusa att offra till de romerska gudarna. På det svarade Lucia att: ”Ett rent offer till Gud är att besöka änkorna, de föräldralösa och pilgrimerna som behöver hjälp, och det är redan tre år sedan jag gav ett sådant offer till Jesus Kristus genom att dela ut all min egendom”. Prefekten beslöt att straffa Lucia genom att skicka henne till en bordell men hon vägrade blankt. Då tände man en eld runt henne, men elden rörde inte henne. Till slut kallade man fram bödeln som stack en dolk i hennes sida. Det påstås att det var fästmannen som fungerade bödel.
Efter sin död år 303 blev Lucia snart ett av den katolska kristenhetens största helgon. På den tiden var vi i Norden ännu hedningar. När Norden kristnades på 1000-talet kom Lucia till oss som ett av många katolska helgon.

Den längsta natten Seder är långlivade och det hedniska firandet av årets längsta natt satt djupt i folksjälen. Natten mellan den 12 och 13 december upplevde man traditionellt som den längsta och det hör ihop med den tidigare julianska kalendern. Den långa mörka natten var full av all slags troll och annan ondska som till exempel Lucifer. Härifrån var inte steget långt till Lucia. Det var också denna natt som julefastan inleddes och därför gällde det att proppa i sig så mycket man kunde just innan. Man festade och söp.

Ännu för hundrafemtio år sedan var det bara i Västsverige som man brydde sig om Lucia. År 1928 skapade Stockholms Dagblad det offentliga Luciatåget , en helt ny sedvänja.

Luciasången

Här kan du få sjunga luciasången både på italienska och svenska.

Det finns 3 olika svenska texter: Texten till ”Sankta Lucia, ljusklara hägring”
skrevs av Sigrid Elmblad och publicerades 1919. ”Natten går tunga fjät” skrevs av Arvid Rosén 1928 och ”Ute är mörkt och kallt” vet man inte riktigt vem som skrivit, men texten tillkom på 1970-talet.

Natten går tunga fjät

Natten går tunga fjät runt gård och stuva.
Kring jord som soln förgät, skuggorna ruva.
Då i vårt mörka hus, stiger med tända ljus
Sankta Lucia, Sankta Lucia

Natten var stor och stum, nu hör det svingar
i alla tysta rum, sus som av vingar.
Se på vår tröskel står, vitklädd med ljus i hår
Sankta Lucia, Sankta Lucia

Mörkret skall flykta snart, ur jordens dalar
så hon ett underbart ord till oss talar.
Dagen skall åter ny stiga ur rosig sky.
Sankta Lucia, Sankta Lucia

Den italienska versionen är ingen luciasång som vi tänker oss den, utan en folkvisa från Neapel, sjungen av en neapolitansk fiskare och Santa Lucia är en stadsdel i Neapel. Melodin är det enda som överensstämmer mellan den italienska och svensk versionen och den har sitt ursprung i Italien.

Här är den i en fantastisk version med Enrico CarusoTIO SMÅ NISSAR


Midvinternattens köld är svår. Tio små nissar i djupsnö går. Rävsax gömd under skynke vitt, knippsar Nisse av på mitt. Livsandar snart för honom tryter, snart i eget blod han flyter.


Nio små nissar i midnattstimma traskar fram i månljus strimma. Ugglan hoar i
sitt näste. Istapp faller tyst från fäste. Nisse spetsas utav tappen, tomten
ligger död på trappen.


Utanför dörren står gröten och ångar, åtta små nissars intresse den fångar. Under stigande hunger fatet de nalkar, en stackars tomte på kanten halkar. Han sliter, han kämpar, han svettar sig blöt, men sjunker likväl i
kvicksandslik gröt.


Många springor stugan har där sju små nissar in sig tar. Katten som bak dörren ruva, slukar Nisse med hull och luva. Resterna av tomtehand suger Misse bort från tand.


Sex små nissar mot julbordet ila, snabbt dom uppför bordsben kila. När sista
tomten över kanten hasar, han tappar greppet och nedåt rasar, faller nedåt likt ett lod, mattan den blir röd av tomteblod.

Fem små tomtar i väldig iver, springer runt ty hungern river. Nisse snubblar på sitt skägg, faller rätt på knivens egg. Lilla Nisse, stackars saten, rinner ut i sillsallaten.


Fyra nissar har festat på sill, och nu de törsten sin släcka vill. Mot glöggen de ilar i samlad tropp och tar för sig av drycken i varsin kopp. Ner faller Nisse i glögghett hav. Likt en skållad mandel hans skinn faller av.

Tre små tomtar i granen sig svingar mellan ljus och änglavingar. Nisse sig för nära våga, snart han står i ljusan låga, doftar snart likt vidbränd stek, ångrar då sin ystra lek.


Två små tomtar omkring sig tittar då en smällkaramell de hittar. Nisse ner på den då hoppar, men detta den ej stoppar. I tak, på golv, på gardin med frans finns nu Nisses hjärnsubstans.


Husbonn stiger upp i natten för att kasta lite vatten. Under husbonns tunga toffla, Nisse blir till krämig våffla. Snön ligger vit lite här och var, inte en enda tomte finns kvar.


TOMTEN
Midvinternattens köld är hård,
stjernorna gnistra och glimma.
Alla sofva i enslig gård
djupt under midnattstimma.
Månen vandrar sin tysta ban,
snön lyser hvit på fur och gran,
snön lyser hvit på taken.
Endast tomten är vaken.

Står der så grå vid lad´gårdsdörr,
grå vid den hvita drifva,
tittar, som många vintrar förr,
upp emot månens skifva,
tittar mot skogen, der gran och fur
drar kring gården sin dunkla mur,
grubblar, fast ej det lär båta,
öfver en underlig gåta.

För sin hand genom skägg och hår,
skakar hufvud och hätta-
”nej, den gåtan är allt för svår,
nej, jag gissar ej detta”-
Slår, som han plägar, inom kort
slika spörjande tankar bort,
går att ordna och pyssla,
går att sköta sin syssla.

Går till visthus och redskapshus,
känner på alla låsen-
korna drömma vid månens ljus
sommardrömmar i båsen;
glömsk af sele och pisk och töm
Polle i stallet har ock en dröm:
krubban han lutar öfver
fylles af doftande klöfver

Går till stängslet för lamm och får,
ser, hur de sofva der inne;
går till hönsen der tuppen står
stolt på sin högste pinne;
Karo i hundbo´ts halm mår godt,
vaknar och viftar svansen smått,
Karo sin tomte känner,
de äro gode vänner.

Tomten smyger sig sist att se
husbondfolket det kära,
länge och väl han märkt, att de
hålla hans flit i ära;
barnens kammar han se´n på tå
nalkas att se de söta små.
Ingen må det förtrycka:
det är hans största lycka.

Så har han sett dem, far och son,
re´n genom många leder,
slumra som barn; men hvarifrån
kommo de väl hit neder?
slägte följde på slägte snart,
blomstrande, åldrades, gick- men hvart?
Gåtan, som icke låter
gissa sig, kom så åter!

Tomten vandrar till ladans loft;
der har han bo och fäste
högt på skullen i höets doft
nära svalans näste;
nu är väl svalans boning tom,
men till våren med blad och blom
kommer hon nog tillbaka,
följd af sin näpna maka.

Då har hon alltid att qvittra om
månget ett färdeminne,
intet likväl om gåtan, som
rör sig i tomtens sinne.
Genom en springa i ladans vägg
lyser månen på gubbens skägg,
strimman på skägget blänker,
tomten grubblar och tänker.

Tyst är skogen och nejden all,
lifvet derute är fruset,
blott från fjerran af forsens fall
höres helt sakta bruset.
Tomten lyssnar ock, halft i dröm,
tycker sig höra tidens ström,
undrar, hvarthän han skall fara,
undrar, hvar källan må vara.

Midvinternattens köld är hård,
stjernorna gnistra och glimma.
Alla sofva i enslig gård
godt intill morgontimma.
Månen sänker sin tysta ban,
snön lyser hvit på fur och gran,
snön lyser hvit på taken.
Endast tomten är vaken.

Victor Rydberg


Nu när julen står för dörren – kan man ställa sig frågan:

Vem var Jesus?

Det finns tre bevis på att Jesus var Mexikanare:

 • Han hette Jesus
 • Han var tvåspråkig
 • Han hade problem med myndigheterna

Men det finns också belägg för att var Irländsk:

 • Han gifte sig aldrig
 • Han berättade alltid historier
 • Han älskade att vara ute i naturen

Samtidig finns det tydliga indikationer på att Jesus var svart:

 • Han kallade alla för ”broder”
 • Han gillade gospelmusik
 • Han fick ingen rättvis rättegång

Tre starka fakta talar för att Jesus var Italienare:

 • Han gestikulerade när han talade
 • Han drack vin till alla måltider
 • Han var säker på att hans mor var jungfru, och modern var säker på att han
  var Gud.

Men ytterligare fakta tyder på att Jesus kan ha varit från Californien:

 • Han klippte aldrig håret
 • Han gick barfota
 • Han grundlade en ny religion

MEN, det är faktiskt flest bevis för att Jesus var KVINNA :

 • Hon blev tvungen att utfodra många människor med kort varsel, även om det
  inte fanns tillräckligt med mat.
 • Hon försökte att göra sig hörd bland en massa män som inte lyssnade.
 • När hon hade dött blev hon tvungen att uppstå igen för det fanns fler
  uppgifter att göra.

DÄRFÖR:
Skicka detta till alla underbara, hårt arbetande kvinnor som aldrig vilar,
för att uppmuntra dem till förstå att de är mycket mer gudomliga än de
tror………..

1 svar på Julläsning

 1. Agneta skriver:

  Hej, Ingrid!
  Ja du min vän, den om vem Jesus var är suveränt bra!
  Man kan också tillägga att när han födes så föddes också idén om julklappar och köphysterin. Minst tre paket ska det ju vara till var o en då de vise männen var tre. Ett reklamtrick som heter duga.
  Den gode Herman har skrivit om just detta i en av kåseriböckerna 🙂
  /Agneta

Lämna ett svar